De Belleman


Een heel leuke gezellige dag in Zwartebroek. De clubmatch werd gehouden in de Belleman. De inschrijvers werden welkom geheten met een kopje koffie en een soesje. Er waren 24 inschrijvingen waarvan 2 absent.  De keurmeester was een heel aardige man: De heer Louis Dehaes uit Belgie Om U een indruk te geven van deze dag volgen hier aan aantal foto's gemaakt door Marc van Dijck.   click op onderstaande link voor foto's van de                  clubmatch 2023.

                                                                https://youtu.be/aerwp3F2lOo                                      

 

                                   BOB en Clubwinnaar Royalty inc We Own The Night en B0S Coco Surprise v.d. Nieuwe Burcht


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         
                                                                   Clubwinnaars                   


2017 Passion D'Amour Du Mas Chantecler
eig/owner: T. Pillement-Heijden


 2018 Sonate D'Amour Du Mas Chanteclerc
eig/owner: T. Pillement-Heijden2019 Sundust Somethin To Declare
eig: J. v.d. Boom


2020 Royalty Inc No Law No Order

eig: J. v.d. Boom


2021 Chicomy's Pump Up The Volume

eig. D. Weijmans


 2022 Elvira v.d. Bellisimo Perros

eig. Jeannet Niekoop Verhoef  

  
                                                                                                                                                            
  2023  Royalty Inc We Own The Night 

  Eig: Jessica v.d. Boom   

                                
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     De kampioenscjapsclubmatch 2024 wordt gehouden op 12 oktober in de Belleman te Zwartebroek.                                                                                  

                                                Keurmeester: Mevr. Lia van de Veen   

                                                      Inschrijfformlier  2024


Naam / Name
E-mail
Naam van de hond / Name of the dog
Geslacht / Sex Reu / Male
Teef / Female
NHSB/LOSH
Is de hond geïmporteerd? / Was the dog imported? Ja / Yes
Nee / No
Uit welk land? / From which country?
Geboortedatum / Date of birth:
Vader / Father
Moeder / Mother
Kleur / Color
Fokker / Breeder
Chipnummer / Chipnumber
Is de staart geamputeerd?/ Is the tail amputated? Ja / Yes
Nee / No
In welke klas wordt deze hond ingeschreven? Jongste puppyklas (vanaf 4 tot 6 maanden)
Puppyklas (vanaf 6 tot 9 maanden)
Jeugdklas (vanaf 9 maanden tot 18 maanden)
Tussenklas (15 tot 24 maand)
Openklas (15 maand)
Kampioensklas (vanaf 15 maanden): Kampioenschapsbewijs meesturen, anders wordt de hond ingeschreven in de openklas.
Veteranenklas (vanaf 8 jaar)
Fokkersklas (vanaf 9 maanden door exposant gefokt)
Adres / Address
Postcode en woonplaats / Zip or Postal code and city
Land / Country

Bijlages, zoals een kampioenschapbewijs, opsturen naar Vacseu@ziggo.nl alstublieft.

Geeft U toestemming voor het plaatsen van foto"s in de nieuwsbrief en op de site www.vacs.eu? Ja
Nee

Het inschrijfgeld is  € 40,00 voor de eerste hond.

Puppies  € 20,00

Iedere volgende hond  € 35,00.

Het geld kan worden overgemaakt naar: BIC:INGBNL2A IBAN: NL96 INGB 0006982486

 

 

 

De inschrijver verklaart: a. dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht mag worden bekend te zijn met dit Reglement;

b. dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte 

of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.

c. dat de door hem ingeschreven hond in Nederland is geboren en na 31 augustus 2001 niet aan de staart gecoupeerd is of dat de door hem ingeschreven hond niet aan de staart gecoupeerd is

en in het buitenland is geboren nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, 

dan wel dat hij ten aanzien van deze hond beschikt over een “Medische verklaring geamputeerde staart of geboorte staartloze pup”.

d. dat de door hem ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd en in Nederland geboren na 30 april 1989 of dat de door hem ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd

en in het buitenland is geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden dan wel dat de door hem ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd en in het buitenland geboren is na 30 september 1996.

e. dat de door hem ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.


Form provided by Freedback.

                                   2