Mededeling: Na de ALV is er kort gesprek geweest met de secretaris. In onderling overleg is besloten dat de functie van secretaris zal worden voortgezet door mevrouw Ingrid Post Cornelisse. Mevrouw Femmy Davids zal in het bestuur fungeren als commissaris.  Door deze functiewisseling wordt mevrouw Femmy Davids ontlast van het vele werk dat op haar schouders neer kwam. Net als voorheen zal Femmy zich uitermate hard inzetten voor de vereniging om sponsorgelden binnen te halen en het winkeltje en tombola te runnen.

Jessica van den Boom    (voorzitter)

email: chairman@vacs.eu

Tel: +31 (0)651955171 

Ninnesweg 51

5981 PA Panningen


Ingrid Post-Cornelisse  (secretaris)

email: commissaris1@vacs.eu

tel: 0591-627531

Laan van het Kinholt 551

7823 GN EmmenGea Westerhof-Ritzema (penningmeester)

Tel: 0598-453114

Havenstraat 19

9635AP Noordbroek

email: vacseu@ziggo.nl


Femmy Davids (commissaris 1)

Tel: 06 45075783

Hackfort 17

7608MK Almelo

 e-mail: davids@vacs.eu


    Marika Smeets  (commissaris 2)

email: commissaris2@vacs.eu

St. Martinusweg 35

6063 BT Vlodrop