. Dit kunt U laten doen bij een van de onderstaande dierenartsen. Zij maken gebruik van het ECVO formulier in 4-voud. Twee delen krijgt U direct mee naar huis.

                      

De specialist zal o.a Cataract (congenitaal), RD,Entropion, Ectropion, Distichiasis,Cornea Dystrophie en Cataract (niet congenitaal) onderzoeken

Wat is grauwe staar?

“Congenitaal” cataract staat voor aangeboren cataract, d.w.z. ontstaan voor of net na de geboorte, tot

ongeveer de 6-8ste levensweek

Achter pupil en iris (regenboogvlies) bevindt zich de lens, waarmee het binnenkomende beeld wordt scherpgesteld op het netvlies. De lens behoort daartoe helder te zijn. De normale lens kent echter wel een verouderingsproces, waardoor de honden-/kattenlens vanaf circa 6-jarige leeftijd in het centrale deel een grauwe waas (sclerose) gaat vertonen. Dit is normaal en veroorzaakt géén blindheid. Een abnormale troebeling van de lens en/of de lenskapsel wordt cataract of grauwe staar genoemd. De afwijking komt regelmatig voor, bij mens en dier. Cataracten kunnen aangeboren of verkregen zijn. De belangrijkste groep van de verkregen cataracten is die van de erfelijke vormen. Het komt ook voor dat het cataract het gevolg is van een andere ziekte. Het bekendste voorbeeld is suikerziekte. Vandaar dat het bij een patiënt met cataract van belang is te weten of deze veel drinkt en dat bij twijfel het bloedsuiker gehalte wordt bepaald. Cataract door suikerziekte verslechtert in het algemeen snel. De dieren kunnen dan binnen enkele weken blind zijn. Als een klein deel van de lens door cataract troebel is geworden kan het gezichtsvermogen nog redelijk goed zijn. Helaas breiden bijna alle vormen van cataract zich uit, totdat de lens geheel ondoorzichtig is geworden. Het dier registreert met dat oog dan nog wel licht en donker, maar ziet geen beeld meer (kijkt door matglas). Grauwe staar of cataract is voor veel honden en katten geen onoverkomelijk probleem. Cataract doet geen pijn. Bovendien is het oog voor de meeste huisdieren een minder belangrijk zintuig dan voor bijvoorbeeld de mens. Honden en katten leven in een wereld van geuren en geluiden en van voelen. De ogen geven aanvullende informatie. Daarom kunnen huisdieren zich doorgaans ongelooflijk goed aan een verminderd gezichtsvermogen aanpassen. Slechtziende honden blaffen 's avonds soms wat sneller of zijn wat angstiger. Zelfs als zij geheel blind zijn, zullen zij het meubilair in huis prima blijven ontwijken en enthousiast blijven spelen. Ook met de bal en met de stok. Als ze plotseling blind worden hebben ze meestal enkele maanden nodig om zich aan te passen. Natuurlijk moet ook een blinde hond in het verkeer aan de lijn, en in het veld of bij zwemmen binnen gezichtsafstand blijven. In huis is het beter de mand zó te plaatsen, dat de hond bij wakker schrikken weet, dat hij achteruit weg kan.

Een hond die zich bedreigd voelt kan gemakkelijk uit angst bijten, ook al is het een heel lieve hond! Als er kleine kinderen in de buurt zijn moet een blinde hond dus wakker blijven of buiten het bereik van de kinderen worden gehouden. Maar op zich is blindheid bij een huisdier geen reden voor euthanasie.

Wat is Retina Dysplasie (RD)?

RD is een aangeboren en erfelijke netvlies-/vaatvliesafwijking, die kan variëren van, in de lichtste gevallen onbeduidende kleine locale plooitjes in de retina (netvlies), in demiddenvorm met grotere plooien of locale loslatingen met later retinadegeneratie (verval), tot de ernstige vormen met grote plooien of totale retinaloslating.

Wat zijn de verschijnselen?

De vorm met de locale retina plooitjes veroorzaakt geen merkbare oogproblemen voor het dier. Dezevorm wordt als focale vorm aangemerkt op het rapport oogonderzoek formulier. Kleine plooitjes kunnen in de loop van de eerste levensmaanden soms nog verstrijken. Helaas zijn er ook gevallen bekend, waarbij zij pas na de eerste puppie screening moeten zijn ontstaan. Of deze gevallen ook onder de erfelijke vorm moeten worden geschaard, is nog niet duidelijk. De afwijking is bij een aantal rassen bekend (bijvoorbeeld: Am. C. Spaniël, Collies, Rottweiler, Beagle, Labrador Retriever, Noors boskat). De middelgradige of geografische vorm van RD kan gezichtsuitval van kleine gebiedjes van de retina veroorzaken. Dit is aan de hond echter vrijwel niet te merken. Pas in het eindstadium kunnen de honden verlies van gezichtsvermogen gaan vertonen. Deze vorm komt voor bijvoorbeeld bij de Engelse Springer Spaniël voor.

De ernstige of totale vorm met grote plooien of totale retinaloslating. Deze ernstig vorm is beschreven bij de Bedlington-, Sealyham-, en Yorkshire Terriër en de Labrador Retriever (bij dit laatste ras in combinatie met skelet afwijkingen). Hierbij worden, in het algemeen beiderzijdse, grote tot totale netvliesloslatingen gevonden, soms in combinatie met cataract en er treedt wel een ernstige vermindering van het gezichtsvermogen of totale blindheid op.

Wat is er aan te doen?

In principe is retina-vastzetting door middel van "vastlaseren" of "vriezen" soms nog mogelijk. Dit is echter alleen zinvol als het netvlies nog niet geheel losligt.

Wat is de oorzaak?

De midden en de ernstige vorm van RD worden waarschijnlijk veroorzaakt door een autosomaal recessief overervend defect. De lichtste vorm zou recessief overerven, hierover is echter minder bekend.

Hoe kan het worden voorkomen?

Daar er bij de lichtste vorm vooralsnog geen afwijkingen in het gezichtsvermogen zijn geconstateerd, worden in het algemeen geen fokbeperkingen geadviseerd, behalve bij rassen waarbij de ernstiger vormen ook bekend zijn. De gevallen worden echter altijd wel geregistreerd. Dieren met de midden-, of geografische vorm van RD en zeker die met de ernstige vorm kunnen beter van de fokkerij worden uitgesloten. Ook directe familieleden kunnen beter niet worden gebruikt.

Wat is Entropion / Trichiasis?

Entropion: is een afwijking waarbij het ooglid naar binnen krult. Zowel in het gehele onderooglid, delen daarvan, het bovenooglid of binnenooghoek kan Entropion voorkomen. Entropion komt bij veel rassen voor.

Trichiasis: zijn haren die zich op een normale plaats bevinden maar die door een afwijkende stand de bindvliezen en/of het hoornvlies irriteren. Komt vooral voor bij de neusplooi en bij het buitendeel van het bovenooglid.

Wat is Ectropion / Mecrobpharon?

het naar buiten openhangen van de onderste oogleden, (bv. bij Bloedhond), het rode slijmvlies is dan goed zichtbaaDistichiasis:

Distichiasis: enkele of vele haartjes op de vrije ooglidrand, ze komen doorheen de openingen van de kliertjes van Meibomius, deze haartjes kunnen fijn en zacht zijn (zoals bijvoorbeeld bij Cockers) en veroorzaken dan geen irritatie; zijn de haartjes stug (zoals bijvoorbeeld bij Flatcoated Retriever) dan kan beschadiging van het hoornvlies optreden.

Ectopische Cilie: hierbij bevinden zich 1 of meer haartjes in een kliertje van Meibomius, maar dit haar komt niet door de opening op de ooglidrand zelf naar buiten , maar wel doorheen het slijmvlies van het ooglid, en daardoor beschadigt dit haar het hoornvlies, de ectopische cilie bevindt zich meestal in het midden van het bovenoogli

Wat is Cornea Dystrophie?

Bij deze aandoening wordt het hoornvlies (= cornea) troebel door het ontstaan van neerslagen, meestal centraal op het hoornvlies Je ziet dan in het midden een dof plekje Uw hond heeft verder geen last van zo'n dof plekje Meestal wordt geadviseerd wat aanpassingen te doen in de voeding van uw hond.

Wat is Cataract (niet congenitaal)?

Dit is jeugdstaar, in de lens zijn troebelingen aanwezig, dat kunnen kleine troebele plekjes zijn die lange tijd stabiel zijn en niet of nauwelijks een vermindering van het gezichtsvermogen geven. Maar ze kunnen ook in ernstige mate voorkomen en/of uitbreiden en daarbij blindheid van het aangetaste oog veroorzaken. Cataract kan aan één oog voorkomen, of beiderzijds. Het komt bij veel rassen voor. De term jeugdstaar is wat misleidend. Bij veel rassen treedt het op in de eerste levensjaren, maar het kan ook nog op latere leeftijd optreden. Het onderscheid met het normale verouderingsproces van de lens (de bekende blauwe waas bij oudere honden) is meestal goed te maken.

Later ontstane cataract heet “niet congenitaal”.


Namen en adressen oogspecialisten:

Dierenkliniek Den Dolder
Dr. J.C. Boswijklaan 11a
3734 EA Den Dolder
030-2282211
www.dierenkliniekdendolder.nlVeterinair Specialistisch Centrum De Wagenrenk
Keijenbergseweg 18 
6705 BN Wageningen
0317-419120
www.wagenrenk.com
 

Panel Voorzitter:

dr. F.C. Stades
NL-spec., Dip. ECVO

Contact panel secretariaat:

Veterinair Specialistisch Centrum De Wagenrenk
Keijenbergseweg 18
6705 BN Wageningen
0317-419120
r.r.o.m.vdsandt@wagenrenk.com  

www.wagenrenk.com 

 

Dierenkliniek Hellendoorn-Nijverdal
Ommerweg 54
7447 RG Hellendoorn 
0548-655065
www.dierenkliniekhellendoorn.nl

 

 

A7 Noord Dierenartsen
Nipkowlaan 17 
9207 JA Drachten
0512-301444
www.a7noorddierenartsen.nl

 

Panel Secretaris:

Mw. drs. R.R.O.M. van de Sandt,
NL-spec.

Universiteits Kliniek voor Gezelschapsdieren
Yalelaan 108
3584 CM Utrecht
030-2539411
www.diergeneeskunde.nl/klinieken-diensten/gezelschapsdieren/

 

Medisch Centrum voor Dieren
Isolatorweg 45
1014 AS Amsterdam
020-7400600
www.mcvoordieren.nl

prof. dr. M.H. Boevé, 
NL-spec, dip. ECVO

Medisch Centrum voor Dieren
Isolatorweg 45
1014 AS Amsterdam
020-7400600
www.mcvoordieren.nl

 

Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht
Jan Valsterweg 26
3315 LG Dordrecht
06-10460877
www.verwijscentrum.nl
e-mail: oogarts@contactoffice.nl

 

Veterinaire Specialisten
Reutsedijk 8A
5264 PC VUGHT
013-5285900
www.veterinairespecialisten.nl
e-mail: info@veterinairespecialisten.nl
 

Mw. dr. A.M. Verbruggen, 
NL-spec, dip. ECVO

Universiteits Kliniek voor Gezelschapsdieren
Yalelaan 108
3584 CM Utrecht
030-2539411
www.diergeneeskunde.nl/klinieken-diensten/gezelschapsdierenMw. drs. Djajadiningrat-Laanen,
NL-spec., dip. ECVO

Dier Medisch Cenrum Kennemerland 
Zadelmakersstraat 98
1991 JE Velserbroek
023-5384444
www.dierenartsvelserbroek.nl

 

De Graafschap Dierenartsen
Schimmeldijk 1
7255 XM Vorden
0575-587888
www.degraafschapdierenartsen.nl

 

Dierenkliniek Emmeloord
Espelerlaan 77
8302 DC Emmeloord
0527-613500
www.dierenkliniekemmeloord.nl

 

Dierenziekenhuis Oldenzaal
Graveneslaan 1
7576 BE Oldenzaal
0541-533220
www.dierenartsoldenzaal.nl 

Mw. dr. Ch. Görig,
dip. ECVO

Specialistische Dierenkliniek Utrecht 
Middenwetering 19
3543 AR Utrecht
030-2513510
www.s-d-u.nl

dr. R.F. Sanchez
dip. ECVO