naam/name
e-mail (Required)
naam van de hond/name of the dog
reu
teef
NHSB/LOSH
Is de hond geimporteerd/Was the dog imported?
Uit welk land/from wich country? (Required)
Geboortedatum/date of birth
Vader/father
moeder/mother
kleur/color
Fokker/breeder
chipnummer/chipnumber
Is de staart geamputeerd?/Is the tail amputatet? yes ja

no nee
In welke klas wordt deze hond ingeschreven? jongste puppyklas (vanaf 4 tot 6 maanden)
puppyklas (vanaf 6 tot 9 maanden)
jeugdklas (vanaf 9 maanden tot 18 maanden)
tussenklas (15 tot 24 maand)
openklas (15 maand)
kampioensklas(vanaf 15 maand)Kampioenschapsbewijs meesturen anders wordt de hond ingeschreven in de openklas.
veteranenklas (vanaf 8 jaar)
fokkersklas (vanaf 9 maanden door exposant gefokt)
kind en hond show. gratis(De hond moet ook in een andere klas zijn ingeschreven.)

Adres/address
postcode en woonplaats/zipcode and place
Land/Country

Bijlages zoals een kampioenschapbewijs sturen naar Vacseu@ziggo.nl

Geeft U toestemming voor het plaatsen van foto"s in de nieuwsbrief en op de site www.vacs.eu? ja
nee

Het inschrijfgeld voor2 shows is € 40,-- per hond en €20,-- per pup.

Schrijft U in voor 1 show dan is het €20,-- per hond en €10,-- per pup

 

 

 

Het geld kan worden overgemaakt naar: BIC:INGBNL2A IBAN: NL96 INGB 0006982486

Ik schrijf in voor 2 kampioenschapsclubmatches
Ik schrijf in voor de kampioenschapsclubmatch 2020. keurmeester Ulrike Linden
Ik schrijf in voor de kampioenschapsclubmatch 2021. keurmeester Lenie Nieuwenburg

This online form was provided by Freedback.