GEGEVENS HOND

Gebruik de stamboom bij het invullen van de gegevens

Use the pedigree when you fill in the form

Stuur het kampioenschapsbewijs van uw hond in een aparte mail naar: harry@softwear.nl

Send the championscertificate to harry@softwear.nl

 

reu/male

teef/female
Naam van de hond / Name of the dog
NHSB/LOSH
Is de hond geimporteerd? Was the dog imported? yes/ja

no/nee
Uit welk land? / From wich country?
Geboortedatum /Date of birth
Vader/Father
Moeder/Mother
Name:
kleur/color
Fokker/Breeder
chipnummer/chipnumber
Is de staart van de hond geamputeerd? ? Is the tail amputated? yes

no
Eigenaar/owner
Adres/address
Postcode/zipcode
Woonplaats /Location
Land/Country
Email Address:
E-mail
Deze hond wordt ingeschreven in: his dog is entered in class: jongste puppyklas (4-6 maanden)
puppyklas (6-9 maanden)
jeugdklas (9-18 maanden)
tussenklas (15-24 maanden)
openklas (vanaf 15 maanden)
fokkersklas (vanaf 9 maanden, Hond moet door eigenaar gefokt zijn)
kampioensklas (bewijs meesturen)
veteranenklas (vanaf 8 jaar)
Cutdownklas (honden die niet in showtoilet zijn)
Kind en Hond show. De bedoeling is dat de kinderen verkleed zijn als ze hun hondje gaan showen. De hond moet ook ingeschreven zijn in een andere klas. Op de dag van de keuring kan er geen deelnemer meer worden ingeschreven!

Het inschrijfgeld is € 35,-- per hond. Iedere volgende hond van dezelfde eigenaar € 30,-- puppyklassen €15,-- Kind en Hond show gratis The entryfee is € 35,-- p.dog Every following dog of the same owner is € 30,-- Puppies €15,-- Child and Dogshow free Het geld dient te worden overgemaakt naar : The money can be transferred to:BIC:NLINGB2A IBAN: NL96 INGB 0006982486

De inschrijver verklaart: a. dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht mag worden bekend te zijn met dit Reglement;
b. dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.
c. dat de door hem ingeschreven hond in Nederland is geboren en na 31 augustus 2001 niet aan de staart gecoupeerd is of dat de door hem ingeschreven hond niet aan de staart gecoupeerd is
en in het buitenland is geboren nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, dan wel dat hij ten aanzien van deze hond beschikt over een “Medische verklaring geamputeerde staart of geboorte staartloze pup”.
d. dat de door hem ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd en in Nederland geboren na 30 april 1989 of dat de door hem ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd
en in het buitenland is geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden dan wel dat de door hem ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd en in het buitenland geboren is na 30 september 1996.
e. dat de door hem ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.
Ik ga akkoord met het plaatsen van foto's, genomen op deze kampioenschapsclubmatch, in de Nieuwsbrief van de VACS en de VACS website. I agree that the pictures taken on this championclubmatch will be used in the newsletter of the VACS and on the VACS website. ja/yes

no/nee

Bijlage verzenden naar: harry@softwear.nl

Uiterste Sluitingsdatum Inschrijvingen: Closure:

This form powered by Freedback